28.06.2021

ABB Power Grids Switzerland AG - Siemens Aktiengesellschaft

PAT 20/00111

Patent. Innsigelse. Patentloven §§ 13, 8 og 2. Den tekniske løsningen vedrører en kondensator for bruk i høytrykksmiljø der trykket samsvarer med trykket i undersjøiske miljøer. Klagenemnda finner at oppfinnelsen som angitt i det prinsipale kravsettet er patenterbar, da den oppfyller kravene i patentloven § 2. Klagers anførsler til §§ 13 og 8 kan ikke føre frem. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og klagen forkastes.