22.09.2022

4Subsea AS - FORCE Technology Norway AS

PAT 21/00073

Patent. Innsigelse. Patentloven § 2, 13 og 19. Den tekniske løsningen vedrører en anordning og fremgangsmåter for å bestemme ledig ringromsvolum i et rør. Kravene 1, 9 og 26 oppfyller ikke kravet til nyhet, jf. patentloven § 2. Det samme gjelder de uselvstendige kravene 2, 3, 10, 11, 13-17, 19, 21-24 og 27 som følger av kravene 1, 9 og 26. Kravene 4- 8 oppfyller kravet til nyhet, men mangler oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagen forkastes.