27.02.2024

4Subsea AS

PAT 21/00073 A

Patent. Innsigelsessak. Klagen tas til følge. Patentloven § 25 første ledd, jf. § 2 første ledd. Klagenemnda kom til at oppfinnelsen med endrede krav er ny og skiller seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk. Kravendringene utgjør ikke en ulovlig utvidelse, jf. patentloven § 25 fjerde ledd, jf. § 19 andre ledd. Patentet opprettholdes med endrede krav.