Klagenemda for industrielle rettigheter

17-123376TVI-OTIR/08/17-123374TVI-OTIR/08

The Juice Plus+ Company, LLC