Klagenemda for industrielle rettigheter

22-159566ASD-BORG/02

Entromission AS

Anken nektes fremmet.