13.02.2017

Genentech Inc.

16-038564TVI-OTIR/03

Patent. Patentloven § 2. Oppfinnelseshøyde. Gyldigheten av vedtak fra KFIR om avslag på søknad om patent på fremstilling av et medikament til behandling av brystkreft. Uttalelser om rimelig forventing om suksess basert på dyreforsøk. Flertallet i tingretten fant at krav 1 ikke hadde oppfinnelseshøyde og at KFIR sitt vedtak var gyldig.