12.11.2018

TIPPTRANSPORT INNLANDET AS

F 18/00056

Foretaksnavn. Foretaksnavneloven. § 2-6 nr. 4. § 3-2. Spørsmål om registrering av foretaksnavnet Tipptransport Innlandet AS var egnet til å forveksles med det eldre foretaksnavnet Tipp Transport AS og således var registrert i strid med foretaksnavneloven. Patentstyret opphevet registrering av foretaksnavnet etter krav om administrativ overprøving. Klagenemnda kom til at det eldre foretaksnavnet ikke oppfyller de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14, og at det derfor ikke har vern mot lignende foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 3-2. Klagen ble tatt til følge og registreringen av foretaksnavnet Tipptransport Innlandet AS ble ikke kjent ugyldig.