11.06.2019

TCC Technologies AS

F 18/00060

Foretaksnavn. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Spørsmål om registrering var i strid med foretaksnavneloven. Patentstyret opphevet registrering av foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS etter krav om administrativ overprøving. Klagenemnda kom til at foretaksnavnene var forvekselbare og at det forelå bransjelikhet. Registreringen var dermed i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og foretaksnavnet måtte slettes eller endres. Klagen ble forkastet og Patentstyrets resultat ble stadfestet.