27.03.2017

HUMANA AS

F 16/00100

Foretaksnavn. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Spørsmål om registrering var i strid med foretaksnavneloven. Patentstyret opphevet registrering av foretaksnavnet HUMANA AS etter krav om administrativ overprøving. Klagenemnda kom til at foretaksnavnene var forvekselbare og at det forelå bransjelikhet. Registreringen var dermed i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og foretaksnavnet måtte slettes eller endres. Klagen ble forkastet og Patentstyrets resultat ble stadfestet.