29.10.2020

Heureka Gull og Gaver AS

F 20/00088

Foretaksnavn. Administrativ overprøving. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Spørsmål om foretaksnavneregistreringen Heureka Gull og Gaver AS er forvekselbart med varemerkeregistreringen HEUREKAJEG FANT DET!, og dermed er registrert i strid med foretaksnavneloven. Innehaver av foretaksnavnet, det vil si klager, driver med salg av blant annet smykker over disk i butikk, mens varemerkeregistreringen til innklagede er registrert for blant annet «smykker» i klasse 14. Klagenemnda kom til at det foreligger bransje- og kjennetegnslikhet mellom kjennetegnene. Foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS er dermed registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og må derfor oppheves, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Klagen forkastes.