20.09.2017

DIGIPOSTR AS

F 17/00016

Foretaksnavn. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Spørsmål om registrering av foretaksnavnet DIGIPOSTR AS var i strid med foretaksnavneloven. Klagenemnda kom til at foretaksnavnet ikke var forvekselbart med klagers tidligere rettigheter og at det ikke forelå bransjelikhet. Registreringen var dermed ikke i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og registreringen måtte opprettholdes. Klagen ble forkastet og Patentstyrets resultat ble stadfestet.