05.03.2019

BLIKKFANG REKLAME AS

F 18/00073

Foretak. Varemerke. Avslag. Foretaksnavneloven §§ 3-1, 3-2, 3-3. Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. § 16 bokstav a. Spørsmål om foretaksnavnet BLIKKFANG REKLAME AS var forvekselbart med foretaksnavnet BLIKKFANG AS og to eldre registrerte varemerker, ordmerket BLIKKFANG og det kombinerte merket BLIKKFANG. Klagenemnda kom til at det forelå en høy grad av kjennetegnslikhet. Videre ble det konstatert at det forelå bransje-/tjenestelikhet, særlig når det gjaldt tjenestene omfattet av de registrerte varemerkene. Klagenemnda kom i likhet med Patentstyret til at det forelå fare for forveksling, og klagen ble forkastet.