Klagenemda for industrielle rettigheter

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt. Merk at selve klagefristen alltid vil løpe som normalt.

Rettsferien løper mellom følgende datoer:

  • fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag
  • fra og med 1. juli til og med 15. august
  • fra og med 24. desember til og med 3. januar