Klagenemda for industrielle rettigheter

Muntlig høring

25. mars 2019: Muntlig høring i sak 19/00001 Selvaag Gruppen AS i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, Oslo.