Muntlig høring

Muntlig høring i klagesaker nr. 24/00019, 24/00020, 24/00022-27 (varemerker med søknadsnummer 202016103, 202103121, 202011951, 202011958, 202009593, 202011272, 202014775, 201916285) vil finne sted 28. mai 2024 kl 9:15-14:15 i møterom 2 i KFIRs lokaler på Grev Wedels plass 9, Oslo. Klager er Hästens Sängar AB, representert av ABION AS.

15.04.2024
Img 7312