Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagegebyr

Ny forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) trer i kraft 1. april 2014.

Klagegebyret for klager til Klagenemnda blir fakturert fra Patentstyret med 30 dagers fakturafrist.

Klagegebyrets størrelse fremgår av betalingsforskriftens § 53.

Vær nøye med å overholde fristen da manglende innbetaling medfører at klagen avvises.

Eventuelle henvendelser vedrørende betaling av klagegebyr rettes til Patentstyret.