Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagegebyr

Klagegebyrets størrelse fremgår av Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (betalingsforskriften) § 53:

Klage etter patentloven - 5700 kr
Klage etter patentloven § 44 syvende ledd - 1500 kr
Klage etter varemerkeloven - 4400 kr
Klage etter designloven - 4400 kr
Krav mht gyldighetsperioden for et meddelt beskyttelsessertifikat for legemidler - 4400 kr
Klage etter foretaksnavneloven § 3-7 - 4400 kr

Klagegebyret for klager til KFIR blir fakturert av Patentstyret med 30 dagers betalingsfrist. Manglende betaling fører til at klagen avvises. Vær derfor nøye med å overholde fristen.

Eventuelle henvendelser om betaling av klagegebyr rettes til Patentstyret.