Klagenemda for industrielle rettigheter

Ansatte og nemndsmedlemmer

Klagenemnda har en leder og en nestleder. Leder og nestleder må oppfylle kravene til dommere og blir tilsatt av Kongen i statsråd. Leder og nestleder er førstvoterende i alle klagesaker.

Leder: Lill Anita Grimstad

Klagenemnda skal ellers ha medlemmer med den kompetansen som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling og disse blir oppnevnt av departementet for en periode på inntil fem år med mulighet til å bli oppnevnt på nytt.

Øvrige nemndsmedlemmer

Juridisk kompetanse

Maria Foskolos
Amund Grimstad
Anne Cathrine Haug-Hustad
Kaja von Hedenberg
Torger Kielland
Kari Anne Lang-Ree
Liv Turid Myrstad
Thomas Strand-Utne
Amund Brede Svendsen
Martin Berggren Rove
Ulla Wennermark

Teknisk kompetanse

Tove Aas Helge
Johannes Hope
Tom Kristensen
Hans Langan (fratrådt)
Jonny Roaldsøy
Pål Rongved
Jan Skramstad
Yngve Stenstrøm
Gunnar Nilsen Søndersrød
Turid Tronbøl
Arvid Øvrebø
Geir Øxseth

Sekretariat

Kontorleder: Lilly Eikeland Wedøe