Klagenemda for industrielle rettigheter

Ansatte og nemndsmedlemmer

Klagenemnda har en leder og en nestleder. Leder og nestleder må oppfylle kravene til dommere og blir tilsatt av Kongen i statsråd. Leder og nestleder er normalt førstvoterende i klagesaker.

Fungerende leder: Sarah Wennberg Svendsen
Fungerende nestleder: Gunhild Giske Skyberg

Klagenemnda skal ellers ha medlemmer med den kompetansen som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling og disse blir oppnevnt av departementet for en periode på inntil fem år med mulighet til å bli oppnevnt på nytt.

Øvrige nemndsmedlemmer

Juridisk kompetanse

Thomas Frydendahl, jurist, Alicante, Spania
Amund Grimstad, pensjonert advokat, Lysaker
Torger Kielland, førsteamanuensis, Bergen
Kari Anne Lang-Ree, advokat, Ski
Margrethe Lunde, advokat, Oslo
Tore Lunde, professor, Bergen
Liv Turid Myrstad, pensjonert advokat, Langhus
Martin Berggren Rove, advokat, Oslo
Ingeborg Alme Råsberg, jurist, Oslo
Thomas Strand-Utne, advokat, Kongsberg
Amund Brede Svendsen, advokat, Haslum
Ulla Wennermark, advokat, Göteborg, Sverige
Anders F. Wilhelmsen, advokat, Bekkestua

Teknisk kompetanse

Gro Katarina Andorsen, European Patent Attorney, Stavanger
André Berg, Oslo, European Patent Attorney, Hønefoss
Hanne Th. Bonge-Hansen, European Patent Attorney, Ski
Torstein Hernes Dybdahl, European Patent Attorney, Trondheim
Jon Arne Holm, European Patent Attorney, Oslo
Johannes Hope, pensjonert sivilingeniør, Eiksmarka
Tom Kristensen, professor emeritus, Oslo
Rikard Mikalsen, patentingeniør, Hamburg, Tyskland
Katja Reitan, European Patent Attorney, Trondheim
Jonny Roaldsøy, Senior Principal Engineer, Heggedal
Pål Rongved, professor, Oslo
Yngve Stenstrøm, pensjonert professor emeritus, Oslo
Øyvar Svendsen, sivil industridesigner, Oslo
Turid Tronbøl, European Patent Attorney, Vikersund
Arvid Øvrebø, pensjonert sivilingeniør, Oslo

Sekretariat

Kontorleder: Nicole Tomala
Utreder: Lars Paalgaard Søyland
Utreder: Håvard Kristiansen