Klagenemda for industrielle rettigheter

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger avholdes i Klagenemndas lokaler i Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo.