Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda søker nemndsmedlemmer med juridisk og teknisk bakgrunn

Link text