Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 23.06.2017 17/00094 PAT 20130877 National Oilwell Varco - FMC Kongsberg Subsea
  • 19.06.2017 17/00093 PAT 20150199 OptimarStette AS - First Process AS
  • 16.06.2017 17/00092 VM 201515012 CONSIGNOR
  • 16.06.2017 17/00091 VM 201605002 MAIN AUTO WHEELS
  • 15.06.2017 17/00090 VM 201600492 CRAFTSMEN OF COMMERCE
  • 14.06.2017 17/00089 VM 201600488 CRAFTSMEN OF COMMERCE
  • 14.06.2017 17/00088 VM 201600491 CRAFTSMEN OF COMMERCE
  • 14.06.2017 17/00087 VM 201600493 CRAFTSMEN OF COMMERCE

Aktuelt

24.04.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

Neste muntlige høring avholdes 6. juni 2017 VM 16/00080 Neuris Pharmaceuticals v Actavis Group.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.