Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 21.09.2017 17/00190 VM 201414817 RENEWABLE ENERGY GROUP
  • 18.09.2017 17/00189 VM 19875273 SPIRO
  • 04.09.2017 17/00188 VM 201507211 (figurmerke)
  • 04.09.2017 17/00187 VM 201100046 DELTA DORE Smart controls for a better world
  • 04.09.2017 17/00186 VM 201007469 DELTA DORE
  • 30.08.2017 17/00184 PAT 20161512 - Saksbehandlingsfeil
  • 30.08.2017 17/00183 VM 201604554 YOU SHOULD BE HERE!
  • 23.08.2017 17/00181 VM 200903953 HELPS STOP A PIMPLE IN ITS TRACKS!

Aktuelt

01.08.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.