Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 15.08.2019 18/00060 F 2018/00038 TCC Technologies AS
  • 02.07.2018 18/00057 VM 201605016 YourGoodSkin (komb.)
  • 28.06.2018 18/00056 F OP2017/00451 TIPPTRANSPORT INNLANDET AS
  • 22.06.2018 18/00055 VM 201606615 SMART TOUCH
  • 14.06.2018 18/00053 VM 201516303 Light & Charge
  • 12.06.2018 18/00052 VM 19915651 aiwa (komb.)
  • 11.06.2018 18/00051 VM 19872280 AIWA
  • 07.06.2018 18/00049 PAT 20151781 Battery for gear shifter as power source for...

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.