Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 15.01.2018 18/00008 VM 201601954 M (komb.)
  • 12.01.2018 18/00007 VM 201510979 figurmerke (krone)
  • 10.01.2018 18/00006 VM 201510509 THE FRESHPAK KING
  • 09.01.2018 18/00005 PAT 20130832 ZEG Power AS
  • 04.01.2018 18/00003 VM 201608281 NICKELODEON BLAZE OG MONSTERMASK..
  • 04.01.2018 18/00002 VM 201603296 OVERWATCH
  • 19.12.2017 17/00214 VM 201705493 Emirates (komb.)
  • 19.12.2017 17/00213 VM 201705492 EMIRATES

Aktuelt

12.12.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger i sak 17/00096 torsdag 11. januar 2018 kl. 09.00 – 15.00 i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.
Parter: Biltema Nordic Services AB – Defa AS

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.