Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 18.08.2017 17/00179 VM 201603888 ENIVEST
  • 10.08.2017 17/00114 VM 201513435 FARMER OWNED SAFETY IN EVERY STEP
  • 09.08.2017 17/00113 VM 201601122 ULTRAFLEX
  • 09.08.2017 17/00112 VM 201601120 ULTRAFLEX
  • 02.08.2017 17/00111 VM 201601556 eBerry
  • 31.07.2017 17/00110 VM 201516515 (figurmerke)
  • 26.07.2017 17/00109 VM 201601602 CLINIQUE IRIS (komb.)
  • 24.07.2017 17/00108 VM 201502345 WATCHKIT

Aktuelt

01.08.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

Neste muntlige høring avholdes 23. august 2017 Pharmaq AS – Intervet International BV i advokatfirmaet Grette sine lokaler.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.