Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 22.02.2018 18/00023 VM 201606491 ROYAL DANSK (komb.)
  • 22.02.2018 18/00022 VM 201606490 ROYAL DANSK
  • 19.02.2018 18/00021 VM 201300171 becker LNG-Hybrid
  • 14.02.2018 18/00020 VM 200211858 SHERLOCK
  • 12.02.2018 18/00019 PAT 2016009 Novartis AG
  • 08.02.2018 18/00018 VM 201601619 SERVICE&SMILE
  • 05.02.2018 18/00017 VM 201601141 DRIVEGUARD
  • 01.02.2018 18/00016 VM 201604691 Figurmerke

Aktuelt

12.12.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger i sak 17/00096 torsdag 11. januar 2018 kl. 09.00 – 15.00 i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.
Parter: Biltema Nordic Services AB – Defa AS

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.