Klagenemda for industrielle rettigheter

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

Neste muntlige høring avholdes 23. august 2017 Pharmaq AS – Intervet International BV i advokatfirmaet Grette sine lokaler.