Klagenemda for industrielle rettigheter

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

Neste muntlige høring avholdes 6. juni 2017 VM 16/00080 Neuris Pharmaceuticals v Actavis Group.