Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 08.12.2017 17/00211 VM 201612007 COTTO
  • 06.12.2017 17/00210 VM 201606340 Gas Monkey Garage (komb.)
  • 04.12.2017 17/00209 VM 201405445 DRYTECH
  • 04.12.2017 17/00208 VM 201506389 Pocket Kit
  • 04.12.2017 17/00207 VM 201600426 Figurmerke
  • 04.12.2017 17/00206 VM 201404545 SpareVinduer Som de beste - men billigere!
  • 29.11.2017 17/00205 VM 201412008 STELLA BY GWYNETH
  • 28.11.2017 17/00204 VM 200907494 it's (komb.)

Aktuelt

12.12.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger i sak 17/00096 torsdag 11. januar 2018 kl. 09.00 – 15.00 i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.
Parter: Biltema Nordic Services AB – Defa AS

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.