Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 16.04.2018 18/00039 VM 201601959 Co-innovating tomorrow
  • 09.04.2018 18/00038 VM 201608433 cloudwave (komb.)
  • 09.04.2018 18/00037 VM 201612675 TORRO GRILL & WINE BAR (komb.)
  • 05.04.2018 18/00036 VM 201604337 ASK ANYONE WHO KNOWS
  • 05.04.2018 18/00035 F 2017/00327 RAVENOL NORGE AS
  • 03.04.2018 18/00034 VM 201605925 IMESSAGE
  • 15.03.2018 18/00032 VM 201610260 Man of a kind
  • 12.03.2018 18/00031 VM 199807714 G 1000

Aktuelt

12.12.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger i sak 17/00096 torsdag 11. januar 2018 kl. 09.00 – 15.00 i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.
Parter: Biltema Nordic Services AB – Defa AS

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.