Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 19.05.2017 17/00067 PAT 20131717 Gilead Sciences Inc
  • 18.05.2017 17/00066 VM 201508594 EXPERIENCE WHAT'S INSIDE
  • 18.05.2017 17/00065 VM 201510241 WONN
  • 16.05.2017 17/00064 VM 201511304 RØDVIG JURAMØRTEL
  • 10.05.2017 17/00063 VM 201513258 (figurmerke)
  • 04.05.2017 17/00062 PAT 20150509 Øystein Rødstøl
  • 04.05.2017 17/00061 VM 201409151 WRAPMASTER
  • 03.05.2017 17/00060 VM 201604831 KAOS

Aktuelt

24.04.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

Neste muntlige høring avholdes 6. juni 2017 VM 16/00080 Neuris Pharmaceuticals v Actavis Group.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.