Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 17.03.2017 17/00044 VM 201514990 SPORTMASTER
  • 17.03.2017 17/00043 VM 201515362 India Guest Basmati Rice Classic (komb.)
  • 16.03.2017 17/00042 VM 201511202 DANS LA PEAU
  • 16.03.2017 17/00041 VM 201515959 (figurmerke)
  • 09.03.2017 17/00040 VM 201515362 India Guest Basmati Rice Classic (komb.)
  • 09.03.2017 17/00039 VM 201412294 TEACH FOR NORWAY
  • 09.03.2017 17/00038 VM 201505956 GYRO
  • 02.03.2017 17/00037 PAT EP2820658 Hager-Electro SAS

Aktuelt

07.02.2017

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.