Klagenemda for industrielle rettigheter

Det overordnete formålet med Klagenemnda er å behandle klager på endelige vedtak fattet av Patentstyret.

Innkomne saker

  • 12.12.2016 17/00001 VM 201411949 KRAKEN BEAST
  • 12.12.2016 17/00002 VM 201503223 LASH BAR
  • 12.12.2016 17/00003 VM 201509298 SWEOAT
  • 12.12.2016 17/00004 PAT 20090414 Fiskefôr med forhøyet innhold av arginin
  • 12.12.2016 17/00008 VM 201309693 prodesign denmark (kombinert merke)
  • 12.12.2016 17/00009 VM 201413481 JUSTFAB
  • 12.12.2016 17/00010 VM 201513926 H1 (komb.)
  • 12.12.2016 17/00011 VM201513927 H1 (ord)

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.

19.12.2016