Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 24.04.2017 17/00055 VM 201507960 SMARTSHIELD
  • 21.04.2017 17/00054 VM 201601542 Norske gleder ISBILEN Siden 1962
  • 06.04.2017 17/00053 VM 201512500 OWN YOUR HEALTH
  • 31.03.2017 17/00052 VM 201602922 HOMESTYLE ANGUS BURGER (komb.)
  • 31.03.2017 17/00051 VM 201500285 MULTI PLAY (komb.)
  • 30.03.2017 17/00050 VM 201504447 POWERING COLLABORATION
  • 27.03.2017 17/00049 VM 201602192 HOMESTYLE BURGER (komb.)
  • 24.03.2017 17/00048 VM 201403244 FILM&FILM

Aktuelt

24.04.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

Neste muntlige høring 25. april 2017 VM 16/00148-154 avholdes hos advokatfirmaet Grette DA.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.