Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 22.11.2017 17/00201 VM 201213705 FAIST ChemTec
  • 13.11.2017 17/00200 VM 201608429 HAVELI (komb.)
  • 30.10.2017 17/00199 VM 201606157 Figurmerke
  • 30.10.2017 17/00198 PAT 20091684 Returautomat
  • 19.10.2017 17/00197 VM 201601644 CRAFTSMANSHIP
  • 19.10.2017 17/00196 VM 201411233 AGRIFARM
  • 09.10.2017 17/00195 PAT 20130522 Subsea-høyspenningsdistribusjonssystem
  • 28.09.2017 17/00194 VM 19960472 CONFECTA

Aktuelt

01.08.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.