Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 15.03.2018 18/00032 VM 201610260 Man of a kind
  • 12.03.2018 18/00031 VM 199807714 G 1000
  • 05.03.2018 18/00030 VM 201606793 Figurmerke
  • 05.03.2018 18/00029 PAT EP2750713 MedImmune Limited og Genentech, Inc.
  • 02.03.2018 18/00028 VM 201603188 Figurmerke
  • 02.03.2018 18/00027 VM 201605530 NEVER STOP EXPLORING
  • 02.03.2018 18/00026 VM 201601515 Figurmerke
  • 26.02.2018 18/00024 VM 201508546 Fitesta

Aktuelt

12.12.2017

Muntlige forhandlinger

Muntlige forhandlinger i sak 17/00096 torsdag 11. januar 2018 kl. 09.00 – 15.00 i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.
Parter: Biltema Nordic Services AB – Defa AS

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.