Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 13.02.2017 17/00028 VM 201508324 EMPOWERING INNOVATION TOGETHER
  • 13.02.2017 17/00027 VM 201513790 + POWERCELL (kombinert merke)
  • 10.02.2017 17/00026 VM 201414169 Organic Light
  • 10.02.2017 17/00025 VM 201509447 FRILUFTS (kombinert merke)
  • 09.02.2017 17/00024 Foretaksnavn Fjord Tours Tromsø DA
  • 07.02.2017 17/00023 PAT 20120133 Fluidpermeabelt beskyttelsesnett
  • 07.02.2017 17/00022 VM 200900429 natyral (kombinert merke)
  • 07.02.2017 17/00021 VM 200600290 Harmoni (kombinert merke)

Aktuelt

07.02.2017

Muntlige høringer avholdes vanligvis i Klagenemndas lokaler, Grev Wedels plass 9.

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.