Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda skal bidra til økt rettssikkerhet ved uavhengig klagebehandling av Patentstyrets avgjørelser.

Innkomne saker

  • 09.05.2018 18/00043 VM 201611333 NORWEGIAN RED
  • 07.05.2018 18/00042 VM 200703780 JUVEDERM
  • 26.04.2018 18/00040 PAT EP2217938 METHOD FOR MONITORING THE SHAFT
  • 16.04.2018 18/00039 VM 201601959 Co-innovating tomorrow
  • 09.04.2018 18/00038 VM 201608433 cloudwave (komb.)
  • 09.04.2018 18/00037 VM 201612675 TORRO GRILL & WINE BAR (komb.)
  • 05.04.2018 18/00036 VM 201604337 ASK ANYONE WHO KNOWS
  • 05.04.2018 18/00035 F 2017/00327 RAVENOL NORGE AS

Aktuelt

19.12.2016

Rettsferie

KFIR har besluttet å innføre rettsferie, jf dl § 140. Dette betyr at frister for prosesshandlinger ikke løper i disse periodene. Den del av en frist som er igjen ved begynnelsen av en rettsferie, begynner å løpe ved feriens slutt.